Suojusten asentaminen

Huomautus: Jos hiomalaikka on murtunut käytön aikana tai suojuksen/sähkötyökalun kiinnittimet ovat vioittuneet, sähkötyökalu on lähetettävä välittömästi huoltopisteeseen korjausta varten, katso lisätiedot kappaleesta "Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta".

Huomautus: ennen kuin käytät sähkötyökalua hiontaan, irrota asennettu katkaisutöiden suojain (13)(katso kuva B).

Aseta suojus (11) sähkötyökalun kiinnittimeen, kunnes suojuksen koodinokat ovat paikoillaan kiinnittimessä. Pidä tässä yhteydessä lukituksen avausvipua (1) painettuna.
Paina suojusta (11) karakaulaan, kunnes suojuksen olake on sähkötyökalun laipan päällä ja käännä suojusta, kunnes kuulet sen napsahtavan paikalleen.
Säädä suojuksen (11) asento työkohteen mukaan. Paina sitä varten lukituksen avausvipua (1) ylöspäin ja käännä suojusta (11) haluamaasi asentoon.

  • Säädä suojus (11) aina niin, että lukituksen avausvivun  (1) molemmat nokat kiinnittyvät suojuksen  (11) asiaankuuluviin loviin.
  • Säädä suojus (11) niin, ettei kipinäsuihku kohdistu käyttäjän suuntaan.
  • Käyttötarvikkeen pyörimissuunnassa suojus (11) saa kääntyä vain painettaessa lukituksen avausvipua (1)! Muussa tapauksessa sähkötyökalua ei saa missään tapauksessa enää käyttää ja se täytyy toimittaa huoltoon.

Huomautus: suojuksen (11) koodinokat varmistavat, että voit asentaa vain kyseiseen sähkötyökaluun sopivan suojuksen.

  • Käytä katkaisutöissä aina katkaisutöiden suojusta (12) tai hiomatöiden suojusta (11) ja siihen asennettua katkaisutöiden suojainta (13).
  • Käytä riittävän tehokasta pölynpoistoa, kun teet kivimateriaalien katkaisutöitä.

Katkaisutöiden suojus (12) asennetaan samalla tavalla kuin hiomatöiden suojus (11).

Muovinen katkaisutöiden suojain

Kytke muovinen katkaisutöiden suojain (13) hiomatöiden suojukseen (11) (katso kuva A). Suojain (13) napsahtaa kuuluvasti ja näkyvästi kiinni suojukseen (11).
Kun haluat tehdä irrotuksen (katso kuva B), vapauta suojain (13) suojuksen (11) (➊) vasemmalta tai oikealta puolelta ja vedä suojain irti (➋).

Ohjaustuen avulla tehtävän katkaisutyön imusuojus (29) asennetaan samalla tavalla kuin hiomatöiden suojus.

Saat yhdistettyä sähkötyökalun tukevasti imusuojukseen, kun kiinnität lisäkahvan (9)/(10) imusuojuksen sangan läpi vaihteistokoteloon. Ohjaustuella varustettuun imusuojukseen (29) voi kytkeä soveltuvan Bosch-pölynimurin. Kytke sitä varten imuletku imuadapterin kanssa imusuojuksen kiinnitysputkeen.

Huomautus: imuletkussa ja tarvikkeissa olevan pölyn aiheuttama kitka aiheuttaa imuroinnin aikana sähköstaattisen varauksen, jonka käyttäjä voi tuntea staattisen sähkön purkauksena (riippuen ympäristötekijöistä ja fysiologisesta tilastaan). Bosch suosittelee käyttämään hienojakoisen pölyn ja kuivien materiaalien imuroinnissa aina antistaattista imuletkua (lisätarvike).

  • Kumisella hiomalautasella (24) tai kuppiharjalla (27) tehtävissä töissä tulee aina asentaa käsisuojus (23).

Kiinnitä käsisuojus (23) lisäkahvaan (9)/(10).

Asenna lisäkahva (9)/(10) työskentelyasennon mukaan vaihteiston pään oikealle tai vasemmalle puolelle.

  • Älä käytä sähkötyökalua ilman lisäkahvaa (9)/(10).
  • Lopeta sähkötyökalun käyttö, jos lisäkahva (9)/(10) vaurioituu. Älä tee mitään muutoksia lisäkahvaan (9)/(10).

Tärinävaimennettu lisäkahva (10) vähentää tärinää ja mahdollistaa siten miellyttävän ja turvallisen työskentelyn.