Käyttöönotto

Käynnistys ja pysäytys

Käynnistä sähkötyökalu työntämällä käynnistyskytkintä (4) eteenpäin.

Lukitse käynnistyskytkin (4) päälle painamalla käynnistyskytkimen (4) etuosaa alaspäin niin, että se lukittuu paikalleen.

Sammuta sähkötyökalu vapauttamalla käynnistyskytkin (4), tai jos se on lukittu päälle, paina käynnistyskytkintä (4) hieman alaspäin ja vapauta se.