Työskentelyohjeita

 • Käytä sidosteisella laikalla tehtävässä karkeahionnassa aina hiomatöiden suojusta (11).
 • Älä missään tapauksessa käytä katkaisulaikkaa karkeahiontaan.
 • Karkeissa hiomatöissä katkaisutöiden suojus (12) tai hiomatöiden suojus (11) ja siihen asennettu katkaisutöiden suojain (13) saattavat osua työkappaleeseen, jolloin voit menettää työkalun hallinnan.

Karkeahionnassa saat parhaat työtulokset laikan 30-40° työstökulmalla. Hio sähkötyökalulla edestakaisin liikkein ja paina sitä kevyesti pintaa vasten. Näin estät työkappaleen liiallisen kuumenemisen sekä värjäytymien ja urien syntymisen.

 • Kun käytät sellaisia sidosteisia laikkoja, jotka on hyväksytty sekä katkaisu- että hiomatöihin, tällöin on käytettävä katkaisutöiden suojusta (12) tai hiomatöiden suojusta (11) ja siihen asennettua katkaisutöiden suojainta (13).

 • Käytä lamellilaikalla tehtävissä hiomatöissä aina hiomatöiden suojusta (11).

Lamellilaikan (lisätarvike) avulla voit hioa myös kaarevia pintoja ja profiileita. Lamellilaikat takaavat huomattavasti pidemmän käyttöiän, hiljaisemman käyttömelun ja viileämmän hionnan tavanomaisiin hiomalaikkoihin verrattuna.

 • Asenna kumisen hiomalautasen (24) käyttöä varten aina käsisuojus (23).

Hiomalautasella tehtävät hiomatyöt voi tehdä ilman suojusta.

Asennusjärjestys on esitetty kuvasivulla.

Ruuvaa rengasmutteri (26) paikalleen ja kiristä se laikka-avaimen avulla.

 • Kuppiharjalla harjattaessa ei tarvitse käyttää suojusta.
 • Asenna kuppiharjalla tehtäviä töitä varten aina käsisuojus (23).

Asennusjärjestys on esitetty kuvasivulla.

M14-kierteinen kuppiharja on ruuvattava hiomakaraan, kunnes se on kunnolla hiomakaran laippaa vasten hiomakaran kierteen päässä. Kiristä kuppiharja kiintoavaimella.

 • Kun katkaiset metalliosia sidosteisella katkaisulaikalla tai timanttikatkaisulaikalla, käytä aina katkaisutöiden suojusta (12) tai hiomatöiden suojusta (11) ja siihen asennettua katkaisutöiden suojainta (13).
 • Jos käytät hiomatöiden suojusta (11) sidosteisella katkaisulaikalla tehtävissä katkaisutöissä, tämä heikentää työturvallisuutta kipinöiden ja sirujen sekä laikasta murtuvien palojen takia.

Katkaise työkappale kyseiselle materiaalille sopivalla työskentelynopeudella. Älä paina tai kallista katkaisulaikkaa äläkä liikuta sitä edestakaisin.

Älä jarruta pysäytettävää katkaisulaikkaa laikan kylkiä vasten painamalla.

Sähkötyökalua täytyy aina ohjata pyörimissuunnan vastaisesti. Muuten on vaara, että laikka tempautuu hallitsemattomasti ulos leikkausurasta. Aseta laikka profiilien ja nelikulmaputkien katkaisussa mieluiten pienimmän poikkileikkauksen kohdalle.

 • Kun katkaiset kiviosia sidosteisella katkaisulaikalla tai kivimateriaaleille/betonille tarkoitetulla timanttikatkaisulaikalla, käytä aina ohjaustuella varustettua katkaisutöiden suojusta (29) tai katkaisutöiden suojusta (12) tai hiomatöiden suojusta (11) ja siihen asennettua katkaisutöiden suojainta (13).
 • Käytä riittävän tehokasta pölynpoistoa, kun teet kivimateriaalien katkaisutöitä.
 • Käytä pölynsuojanaamaria.
 • Sähkötyökalua saa käyttää vain kuivaleikkaukseen/kuivahiontaan.
 • Jos käytät katkaisutöiden suojusta (12), hiomatöiden suojusta (11) tai hiomatöiden suojusta (11) ja siihen asennettua katkaisutöiden suojainta (13) betonin tai kiviseinän katkaisu- ja hiomatöihin, tämä heikentää työturvallisuutta, koska pölykuormitus kasvaa ja saatat menettää sähkötyökalun hallinnan mahdollisen takaiskun takia.

Käytä kivimateriaalin leikkaamiseen mieluiten timanttikatkaisulaikkaa.

Kun käytät ohjaustuella varustettua katkaisutyön imusuojusta (29), pölynpoistoon valittavan imurin täytyy olla hyväksytty kivipölyn imurointiin. Boschin valikoimassa on tähän soveltuvia pölynimureita.

Kytke sähkötyökalu päälle ja aseta se ohjaustuen etuosan kanssa työkappaleelle. Työnnä sähkötyökalua eteenpäin rauhallisella, työstettävälle materiaalille sopivalla vauhdilla.

Timanttikatkaisulaikka saattaa ylikuumentua ja vaurioitua, kun katkaiset erittäin kovia materiaaleja (esimerkiksi paljon kvartsia sisältävää betonia). Timanttikatkaisulaikan ympärillä näkyvä kipinäkehä on selvä merkki ylikuumenemisesta.

Keskeytä tässä tapauksessa katkaisutyö ja anna timanttikatkaisulaikan pyöriä hetken ajan kuormittamattomana huippunopeudella, jotta laikka jäähtyy.

Huomattavasti hidastunut työstönopeus ja laikan ympärillä näkyvä kipinäkehä ovat merkkejä siitä, että timanttikatkaisulaikka on tylsynyt. Laikan voi teroittaa tekemällä lyhyen leikkauksen kuluttavaan materiaaliin, esimerkiksi kalkkihiekkakiveen.

 • Kun katkaiset muovimateriaaleja, komposiittimateriaaleja yms. sidosteisella katkaisulaikalla tai Carbide Multi Wheel -katkaisulaikalla, käytä aina katkaisutöiden suojusta (12) tai hiomatöiden suojusta (11) ja siihen asennettua katkaisutöiden suojainta (13). Ohjaustuellisen imusuojuksen (29) käyttö parantaa pölypoistotehoa.

Kantaviin seiniin tehtäviä reikiä koskevat maakohtaiset määräykset. Näitä määräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Kysy ennen töiden aloittamista neuvoa vastaavalta staatikolta, arkkitehdiltä tai rakennusmestarilta.