A csiszolószerszámok felszerelése

Tisztítsa meg a (22) csiszolóorsót és valamennyi felszerelésre kerülő alkatrészt.

A csiszolószerszámok rögzítéséhez és kilazításához nyomja meg a (2) tengely reteszelőgombot, hogy ezzel reteszelje a csiszolótengelyt.

Csiszoló-/darabolótárcsa

Szerelés a (19) gyorsbefogó anyával

(AdvancedGrind 18V-80)

Vegye figyelembe a csiszolószerszámok méreteit. A nyílás átmérőjének illeszkednie kell a befogó karimához. Redukáló idomot, vagy adaptert nem szabad használni.

A gyémántbetétes darabolótárcsák alkalmazása során ügyeljen arra, hogy a gyémántbetétes darabolótárcsán található nyíl iránya megegyezzen az elektromos kéziszerszám forgásirányával (lásd a házon a forgásirányt jelző nyilat).

A szerelési sorrend az ábrás oldalon látható.

A csiszoló-/hasítókorong rögzítéséhez használja a (19) gyorsbefogóanyát, ehhez további szerszámokra nincs szükség.

A csiszolótengely rögzítéséhez nyomja meg a (2) tengely reteszelő gombot. A (19) gyorsbefogóanya megszorításához hajtsa fel a gyorsbefogóanya kengyelét és forgassa el a gyorsbefogóanyát erőteljesen az óramutató járásával megegyező irányba. Ezután a gyorsbefogóanya rögzítéséhez hajtsa le a kengyelt. A tárcsa szélének megszorítása nem kielégítő.

Egy előírásszerűen rögzített, hibátlan (19) gyorsbefogóanyát kézzel ki lehet lazítani. Ehhez hajtsa fel a gyorsbefogóanya kengyelét és forgassa el a gyorsbefogóanyát erőteljesen az óramutató járásával ellenkező irányba. Egy beszorult gyorsbefogó anya kilazítására sohase használjon fogót, hanem csak egy kétkörmös kulcsot.

A befogó karima és a csiszoló-/hasítókorong felszerelése után a csiszolóorsó szabad menete hosszának legalább 4 mm-t kell kitennie.

Ügyeljen a csiszolószerszám szoros rögzítésére, hogy az az elektromos kéziszerszám kifutásakor ne válhasson le az orsóról.

A (14) befogó karimába a központozó perem köré egy műanyag alkatrész (O-gyűrű) van behelyezve . Ha az O-gyűrű hiányzik, vagy megrongálódott, a (14) befogó karimát a további használat előtt okvetlenül ki kell cserélni.

Szerelés a (18) befogó anyával

(UniversalGrind 18V-75)

Vegye figyelembe a csiszolószerszámok méreteit. A nyílás átmérőjének illeszkednie kell a befogó karimához. Redukáló idomot, vagy adaptert nem szabad használni.

A gyémántbetétes darabolótárcsák alkalmazása során ügyeljen arra, hogy a gyémántbetétes darabolótárcsán található nyíl iránya megegyezzen az elektromos kéziszerszám forgásirányával (lásd a hajtóműfejen a forgásirányt jelző nyilat).

A szerelési sorrend az ábrás oldalon látható.

A csiszoló-/daraboló korong rögzítéséhez csavarja fel, majd a körmöskulccsal szorítsa meg a (18) rögzítőanyát.

Befogó karima az M 14 csiszolóorsóhoz: A (14) befogó karimába a központozó perem körül egy műanyag alkatrész (O-gyűrű) van beépítve. Ha az O-gyűrű hiányzik, vagy megrongálódott, a (14) befogó karimát a további használat előtt okvetlenül ki kell cserélni.