Por- és forgácselszívás

Az ólomtartalmú festékrétegek, egyes fafaj‌ták, ásványok és fémek pora egészségkárosí‌tó hatású lehet. A poroknak a kezelő vagy a közel‌ben tartózkodó személyek által történő megérintése vagy belégzése allergikus reak‌ciók‌hoz és/vagy a légutak megbetegedését vonhatja maga után.

Egyes faporok, például tölgy- és bükkfaporok rákkeltő hatásúak, főleg ha a faanyag kezeléséhez más anyagok is vannak bennük (kromát, favédő vegyszerek). A készülékkel azbesztet tartalmazó anyagokat csak szakembereknek szabad megmunkálniuk.

A feldolgozásra kerülő anyagokkal kapcsolat‌ban tartsa be az adott országban érvényes előírásokat.