Védőberendezés felszerelése

Figyelem: Ha a csiszolókorong üzem közben eltörött, vagy ha a védőbúra vagy az elektromos kéziszerszám felvevő egységei megrongálódtak, az elektromos kéziszerszámot azonnal el kell küldeni a Vevőszolgálatnak, a címeket lásd a „Vevőszolgálat és alkalmazási tanácsadás“ fejezetben.

Figyelem: Mielőtt csiszolásra használná az elektromos kéziszerszámot, szerelje le róla a rá felszerelt, darabolásra szolgáló (13) fedelet (lásd a B ábrát).

Tegye fel a (11) védőbúrát az elektromos kéziszerszám befogó egységére, amíg a védőbúra kódoló bütykeinek helyzete megfelel a befogó egységnek. Eközben nyomja be és tartsa benyomva a (1) reteszelés feloldó kart.
Nyomja rá a (11) védőbúrát az orsónyakra, amíg a védőbúra pereme felfekszik az elektromos kéziszerszám karimájára és forgassa el a védőbúrát, amíg az jól hallhatóan bepattan a rögzített helyzetbe.
Állítsa be a munkavégzéshez szükséges helyzetbe a (11) védőbúra helyzetét. Ehhez nyomja felfelé a (1) reteszelés feloldó gombot és forgassa el a (11) védőbúrát a kívánt helyzetbe.

  • Mindig úgy állítsa be a  (11) védőbúrát, hogy a  (1) reteszelés feloldó kar mind a két bütyke belenyúljon a  (11) védőbúra megfelelő bemélyedéseibe.
  • Állítsa be úgy a (11) védőbúra helyzetét, hogy a kezelő irányába ne léphessenek ki szikrák.
  • A tartozék forgásirányába a védőbúrának (11) csak a reteszelésfeloldó kar működtetése után (1) szabad elfordulnia! Ellenkező esetben az elektromos kéziszerszámot semmi esetre sem szabad tovább használni, hanem a vevőszolgálatnál le kell adni.

FIgyelem: (11) védőbúrán található kódoló bütykök gondoskodnak róla, hogy csak egy az elektromos kéziszerszámnak megfelelő védőbúrát lehessen arra felszerelni.

  • Daraboláshoz használja külön a  (12) darabolásra szolgáló elszívóbúrát vagy együtt a (11)  csiszolásra szolgáló elszívóbúrát és a  (13) darabolási fedelet.
  • Kőben végzett darabolási munkákhoz megfelelő porelszívásról kell gondoskodni.

A darabolásra szolgáló (12) védőbúrát ugyanúgy kell felszerelni, mint a csiszolásra szolgáló (11) védőbúrát.

Műanyagfedél daraboláshoz

Tolja rá a (13) darabolásra szolgáló műanyagfedelet a (11) csiszolásra szolgáló vésőbúrára (lásd a A ábrát). A (13) fedél hallhatóan és láthatóan bepattan a (11) védőbúrába.
A leszereléshez (lásd a B ábrát) oldja fel a (13) fedél reteszelését a (11) védőbúrán (➊) a bal vagy a jobb oldalon és húzza le a fedelet (➋).

A darabolásra szolgáló (29) elszívó búrát védőszánnal a csiszolásra szolgáló védőbúrához hasonlóan kell felszerelni.

(9)/(10) pótfogantyút a kengyel az elszívóbúrán keresztül hozzáerősíti a hajtóműházhoz, így az elektromos kéziszerszám szorosan hozzá van rögzítve az elszívóbúrával. A (29) vezetőszánnal ellátott elszívóbúrához csatlakozni lehet egy megfelelő Bosch-porszívót. Ehhez dugja be az elszívó tömlőt az elszívó adapterrel az elszívóbúra erre a célra előirányzott csőcsonkjába.

Figyelem: A por által az elszívás során az elszívó tömlőben és a tartozékokban létrehozott súrlódás elektrosztatikus feltöltődéshez vezet, ezt a felhasználó (a környezeti feltételektől és a saját fiziológiai állapotától függően) kisülésként érzékelheti. Bosch a finom porok és a száraz porok elszívásához általában egy antisztatikus elszívó tömlő (külön tartozék) használatát javasolja.

  • (24) gumi csiszolótányérral vagy a (27) edénykefével végzett munkákhoz szerelje mindig fel a (23) kézvédőt.

(23) kézvédőt a (9)/(10) pótfogantyúval rögzítse.

A munkavégzési módszernek megfelelően csavarja fel a (9) / (10) pótfogantyút a hajtóműfej jobb vagy bal oldalára.

  • Az elektromos kéziszerszámot csak az arra felszerelt (9) / (10) pótfogantyúval együtt szabad használni.
  • Ne használja tovább az elektromos kéziszerszámot, ha a  (9) / (10) pótfogantyú megrongálódott. Ne hajtson végre változtatásokat a  (9) / (10)  pótfogantyún.

A rezgéscsillapító (10) pótfogantyú egy kevesebb rezgéssel járó és így kellemesebb és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.