Одредување на број на вртежи

(AdvancedGrind 18V-80)

Со вртливото копче за одредување на бројот на вртежи (7) можете да го изберете потребниот број на вртежи и за време на користењето на алатот. Податоците во приложената табела се препорачани вредности.

Материјал

Примена

Алат за вметнување

Позиција на вртливото копче за подесување

Метал

Отстранување на боја

Сечило за пила

2–3

Метал

Четкање, вадење 'рѓа

Лончести четки, лист за брусење

3

Не'рѓосувачки челик

Брусење

Брусна плоча/влакнест диск

4−6

Метал

Грубо брусење

Брусна плоча

6

Метал

Сечење

Диск за сечење

6

Камен

Сечење

Дијамантски диск за сечење

6

Зададените вредности за степенот на вртежи се референтни вредности.