Употреба со соодветна намена

Електричниот алат е наменет за сечење и четкање метал и камен и за груба обработка на метал. Внимавајте на тоа, да го користите правилниот заштитен капак  види Употреба.

При сечењето во камен погрижете се за доволно вшмукување на правта.

Со дозволените алати за брусење електричниот алат може да се користи за брусење со брусна хартија.

Електричниот алат не смее да се користи за брусење камени материјали со дијамантска лончеста плоча.