Технички податоци

Аголна брусилка

AdvancedGrind 18V-80

UniversalGrind 18V-75

UniversalGrind 18V-75

Број на дел

‎3 603 CE5 100‎

‎3 603 CE5 000‎

‎3 603 CE5 001‎

Номинален напон

V=

18

18

18

Номинален број на вртежи во празен одA)B)

min–1

12000

12000

12000

Подрачје на подесување на бројот на вртежи

min–1

2800–12000

Макс. дијаметар на брусната плоча/гумениот брусен диск

mm

125

115

125

Навој на вретеното за брусење

M 14

M 14

M 14

Макс. должина на навојот за вретеното за брусење

mm

21,7

21,7

21,7

Константна електроника

Одредување на број на вртежи

Фин старт

Заштита од рестартирање

Заштита од преоптоварување

Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014C)

kg

2,4 (6,0 Ah)

2,3 (6,0 Ah)

2,4 (6,0 Ah)

препорачана околна температура при полнење

°C

0 ... +35

0 ... +35

0 ... +35

Дозволена околна температура при работењеD) и при складирање

°C

–5 ... +50

–5 ... +50

–5 ... +50

Компатибилни батерии

PBA 18V...W-.

PBA 18V...W-.

PBA 18V...W-.

Препорачани батерии за целосна моќност

PBA 18V...W-.
≥ 4,0 Ah

PBA 18V...W-.
≥ 4,0 Ah

PBA 18V...W-.
≥ 4,0 Ah

Препорачани полначиE)

AL 18...

AL 18...

AL 18...

A)

Мерено при 20−25 °C со батерија PBA 18V 6.0Ah.

B)

Номинален број на вртежи во празен од според EN IEC 62841-2-3 за избор на соодветни алати за вметнување. Актуелниот број на вртежи во празен од е помал од безбедносни причини и поради производните толеранции.

C)

во зависност од користената батерија, користениот заштитен капак и од користената дополнителна рачка

D)

ограничена јачина при температури < 0 °C

E)

Следните полначи не се компатибилни со PBA батерија: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV