Илустрација на компоненти

Нумерирањето на илустрираните компоненти се однесува на приказот на електричниот алат на графичката страница.

(1)

Лост за отклучување на заштитниот капак

(2)

Копче за блокирање на вретеното

(3)

Стрелка за правец на вртење на куќиштето

(4)

Прекинувач за вклучување/исклучување

(5)

Приказ на состојбата на наполнетост

(6)

БатеријаA)

(7)

Копче за контрола на бројот на вртежи (AdvancedGrind 18V-80)

(8)

Копче за отклучување на батеријаA)

(9)

Стандардна-дополнителна рачка (изолирана површина на рачката)A)

(10)

Дополнителна рачка за придушување на вибрациите (изолирана површина на рачката)A)

(11)

Заштитен капак за брусење

(12)

Заштитен капак за сечењеA)

(13)

Поклопец за сечење

(14)

Приклучна прирабница со O-прстен

(15)

Брусна плоча

(16)

Диск за сечењеA)

(17)

Дијамантски диск за сечењеA)

(18)

Затезна навртка (UniversalGrind 18V-75)

(19)

Брзозатезна навртка со држач (AdvancedGrind 18V-80)

(20)

Клуч со два отвори за затезна навртка/тркалезна навртка

(21)

Рачка (изолирана површина на рачката)

(22)

Брусно вретено

(23)

Заштита за рацетеA)

(24)

Гумен брусен дискA)

(25)

Сечило за пилаA)

(26)

Тркалезна наврткаA)

(27)

Лончеста четкаA)

(28)

Вилушкаст клучA)

(29)

Капак за всисување за сечење со лизгачки водилкиA)

A)

Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака. Целосната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.