Одржување и чистење

Складирајте и третирајте го приборот со внимание.