Совети при работењето

 • При грубото брусење со композитни брусни средства секогаш користете ја заштитната хауба за брусење (11).
 • Никогаш не ги користите брусните плочи за сечење за грубо брусење.
 • При грубото брусење заштитната хауба за сечење (12) или заштитната хауба за брусење (11) со монтиран поклопец за сечење (13) може да удри во делот што се обработува и да доведе до губење на контролата.

Со подесување на аголот од 30° до 40° при грубо брусење ќе добиете најдобри резултати при работењето. Поместувајте го електричниот алат напред и назад со умерен притисок. Притоа, делот што се обработува нема да се вжешти, да се ја промени бојата и нема да има бразди.

 • При употребата на композитни плочи, кои се одобрени и за сечење и за брусење, може да се користи заштитната хауба за сечење (12) одн. заштитната хауба за брусење (11) со монтиран поклопец за сечење(13).

 • При брусење со ламелеста брусна плоча секогаш користете ја заштитната хауба за брусењето (11).

Со ламелестата брусна плоча во вид на лепеза (опрема) може да обработувате заоблени површини и профили. Ламелестите брусни плочи во вид на лепеза имаат подолг рок на употреба, пониско ниво на бучава и пониски температури при брусењето отколку вообичаените брусни плочи.

 • При работењето со гумен диск за брусење (24) секогаш монтирајте ја заштитата за рацете (23).

Брусењето со брусен диск може да се изврши без заштитна хауба.

Редоследот на монтажата може да се види на графичката карта.

Навртете ја тркалезната навртка (26) и затегнете ја со клуч со два отвори.

 • Четкањето со лончести четки може да се врши без заштитен капак.
 • При работа со лончеста четка секогаш монтирајте ја заштитата за рацете (23).

Редоследот на монтажата може да се види на графичката карта.

Лончестата четка со навој M14 мора да може да се завртува на вретеното за брусење до тој степен така што цврсто ќе лежи на прирабницата на вретеното за брусење на крајот од навојот на вретеното за брусење. Затегнете ја лончестата четка со вилушкаст клуч.

 • За сечење на метал со композитен диск за сечење или со дијамантски диск за сечење секогаш користете ја заштитната хауба за сечење (12) одн. заштитната хауба за брусење (11) со монтиран поклопец за сечење (13).
 • При употребата на заштитна хауба за брусење (11) за сечење со композитен диск за сечење постои голем ризик да бидете изложени на искри и честички како и делови од дискот при кршење на дискот.

При сечењето со брусни плочи секогаш работете со умерено поместување нанапред по материјалот. Не правете притисок на брусната плоча за сечење, не навалувајте и не осцилирајте.

Не ги блокирајте брусните плочи за сечење што излегуваат со страничен противпритисок.

Електричниот алат секогаш мора да се води во спротивен правец на движење. Инаку постои опасност, тој неконтролирано да се истисне од резот. При сечење на профили и четириаголни цевки, најдобро е да поставите на најмалиот пресек.

 • За сечење на метал со композитен диск за сечење или со дијамантски диск за сечење за камен/бетон секогаш користете ја хаубата за всисување при сечење со лизгачки водилки (29) или заштитната хауба за сечење (12) или заштитната хауба за брусење (11) со монтиран поклопец за сечење (13).
 • При сечењето во камен погрижете се за доволно вшмукување на правта.
 • Носете маска за заштита од прав.
 • Електричниот алат смее да се користи само за сечење/брусење на суви материјали.
 • При употребата на заштитна хауба за сечење (12), заштитната хауба за брусење (11) или заштитната хауба за брусење (11) со монтиран поклопец за сечење (13) за сечење и брусење во бетон или ѕидни конструкции, постои зголемена изложеност на прашина и зголемен ризик од губење контрола над електричниот алат, што може да доведе до повратен удар.

За сечење на камен најдобро е да употребите дијамантска брусна плоча за сечење.

При користење на хаубата за всисување за сечење со лизгачки водилки (29) всисувачот на прав мора да биде дозволен за всисување на правта од каменот. Bosch ги нуди соодветните всисувачи на прав.

Вклучете го електричниот алат и поставете го со предниот дел на лизгачките водилки на делот што се обработува. Поместувајте го електричниот алат со умерено движење по материјалот што се обработува.

При сечење на особено цврсти материјали на пр. бетон со чакал, дијамантскиот диск за сечење може да се прегрее и да се оштети. Венецот од искри кој кружи околу дијамантскиот диск за сечење јасно укажува на тоа.

Во таков случај прекинете го процесот на сечење и оставете го кратко дијамантскиот диск за сечење во празен од при највисок број на вртежи, за да се олади.

Значителното попуштање во работата и венецот од искри кој кружи се знаци за отапена дијамантска брусна плоча. Може повторно да ја наострите со кратки резови во абразивен материјал, на пр. силикатен камен.

 • При сечење на други материјали како пластика,композитен материјал итн. со композитен диск за сечење или карбиден диск за сечење Carbide Multi Wheel секогаш користете ја заштитната хауба за сечење (12) или заштитната хауба за брусење (11) со монтиран поклопец за сечење (13). Со користењето на хаубата за всисување со лизгачки водилки (29) ќе постигнете подобар резултат од всисувањето прав.

Процепите во носечките ѕидови подлежат на прописите специфични за земјата. Мора задолжително да се придржувате до овие прописи. Пред почетокот на работата повикајте го одговорниот статичар, архитект или надлежните градежни раководители за да се советувате.