Podatki o hrupu/tresljajih

Merilne vrednosti hrupa izračunane v skladu z EN IEC 62841-2-3.

Nivo hrupa razreda A za električno orodje običajno znaša: 89 dB(A); raven zvočne moči 97 dB(A). Negotovost K = 3 dB.

Uporabljajte zaščito za sluh!

Skupne vrednosti tresljajev ah (vektorska vsota treh smeri) in negotovost K so določene v skladu z EN IEC 62841-2-3:

Površinsko brušenje (grobo brušenje):
ah = 10,0 m/s2, K = 1,5 m/s2,

Brušenje z brusilnim listom:
ah = 4,0 m/s2, K = 1,5 m/s2,

Rezalno brušenje:
ah = 7,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.

Brušenje tankih pločevin ali drugih rahlo tresočih materialov z veliko površino lahko povzroči povečane vrednosti emisij hrupa do 15 dB. S primernimi težjimi blažilnimi blazinami lahko povečano emisijo hrupa znižate. Povečano emisijo hrupa je treba upoštevati tako pri oceni tveganja moči hrupa kot pri izbiri primerne zaščite za sluh.

Vrednosti nivoja tresljajev in hrupa, podane v teh navodilih, so bile izmerjene v skladu s standardiziranim merilnim postopkom in se lahko uporabljajo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za začasno oceno oddajanja tresljajev in hrupa.

Naveden nivo tresljajev in hrupa je določen na osnovi glavnih načinov uporabe električnega orodja. Pri uporabi orodja v drugačne namene, z drugačnimi nastavki ali pri nezadostnem vzdrževanju lahko nivo hrupa in tresljajev odstopa. To lahko obremenjenost s hrupom in tresljaji v celotnem obdobju uporabe občutno poveča.

Za natančnejšo oceno obremenjenosti s hrupom in tresljaji morate upoštevati tudi čas, ko je orodje izklopljeno, in čas, ko orodje deluje, vendar dejansko ni v uporabi. To lahko občutno zmanjša obremenjenost s hrupom in tresljaji, ki je razporejena na celotno obdobje uporabe.

Določite dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred vplivi tresljajev, npr. vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, segrevanje rok, organizacija delovnih postopkov.