Zaščita pred ponovnim zagonom

Zaščita pred ponovnim zagonom prepreči nenadzorovan vklop električnega orodja po prekinitvi električnega napajanja.

Za ponovni zagon stikalo za vklop/izklop (4) najprej namestite v izklopljeni položaj in nato električno orodje ponovno vklopite.