Namestitev brusilnih pripomočkov

Očistite brusilno vreteno (22) in vse dele, ki jih je treba montirati.

Za vpenjanje in sprostitev brusilnih nastavkov pritisnite tipko za zaklep vretena (2), da pritrdite brusilno vreteno.

Brusilna/rezalna plošča

Namestitev s hitrozatezno matico (19) 

(AdvancedGrind 18V-80)

Upoštevajte dimenzije brusilnih nastavkov. Premer odprtine mora ustrezati vpenjalni prirobnici. Ne uporabljajte adapterjev ali reducirnih elementov.

Če uporabljate diamantne rezalne plošče, bodite pozorni, da se puščica smeri vrtenja na diamantni rezalni plošči in smer vrtenja električnega orodja (glejte puščico smeri vrtenja na ohišju) ujemata.

Vrstni red pri montaži je prikazan na strani z grafičnim prikazom.

Za pritrditev brusilne/rezalne plošče uporabite samo hitrovpenjalno matico (19) in ne uporabljajte dodatnega orodja.

Pritisnite tipko za zapah vretena (2), da zapahnete brusilno vreteno. Za privitje hitrovpenjalne matice (19) lok hitrovpenjalne matice poklopite navzgor in jo močno zavrtite v smeri urnega kazalca. Lok za pritrditev hitrovpenjalne matice nato poklopite navzdol. Privitje na robu plošče ne zadostuje.

Dobro pritrjeno, nepoškodovano hitrovpenjalno matico (19) lahko odvijete z roko. Lok hitrovpenjalne matice v ta namen poklopite navzgor in hitrovpenjalno matico močno zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca. Zategnjene hitrovpenjalne matice nikoli ne odvijajte z orodjem, ampak uporabite ključ za dve odprtini.

Po namestitvi prijemalne prirobnice in brusilne/rezalne plošče mora prosta navojna dolžina brusilnega vretena znašati najmanj 4 mm.

Brusilni nastavek mora biti trdno nameščen, da se pri izteku delovanja električnega orodja ne odvije z vretena.

V vpenjalni prirobnici (14) je okrog centrirnega venca nameščen plastični del (tesnilni obroček). Če tesnilnega obročka ni ali pa je ta poškodovan, je treba pred nadaljnjo uporabo obvezno zamenjati vpenjalno prirobnico (14).

Namestitev z zatezno matico (18)

(UniversalGrind 18V-75)

Bodite pozorni na dimenzije brusilnih nastavkov. Premer odprtine mora ustrezati prijemalni prirobnici. Ne uporabljajte adapterjev ali reducirnih elementov.

Če uporabljate diamantne rezalne plošče, bodite pozorni, da se puščica smeri vrtenja na diamantni rezalni plošči in smer vrtenja električnega orodja (glejte puščico smeri vrtenja na glavi gonila) ujemata.

Korake namestitve najdete na strani z grafičnim prikazom.

Za pritrditev brusilne/rezalne plošče najprej privijte vpenjalno matico (18) in jo nato zategnite s ključem za dve luknji.

Vpenjalna prirobnica za brusilno vreteno M 14: v vpenjalni prirobnici (14) je okrog centrirnega venca nameščen plastični del (tesnilni obroček). Če tesnilnega obročka ni ali pa je ta poškodovan, je treba pred nadaljnjo uporabo obvezno zamenjati vpenjalno prirobnico (14).