Namestitev zaščitnega nastavka

Opomba: po lomu brusilnega koluta med obratovanjem ali pri poškodovanju prijemal na zaščitnem pokrovu/na električnem orodju, morate električno orodje takoj poslati na servsno službo; naslovi so navedeni v odstavku „Servisna služba in svetovanje uporabnikom“.

Opomba: preden električno orodje uporabite za brušenje, odstranite nameščeni pokrov za rezanje (13) (glejte sliko B).

Zaščitni pokrov (11) položite na vpetje na električnem orodju, pri čemer se morajo kodirni zobci zaščitnega pokrova ujemati z vpetjem. Pritisnite sprostitveno ročico (1) in jo držite pritisnjeno.
Zaščitni pokrov (11) pritisnite na vrat vretena, da se rob zaščitnega pokrova naleže na prirobnico električnega orodja, in obrnite zaščitni pokrov, da se ta slišno zaskoči.
Položaj zaščitnega pokrova (11) prilagodite zahtevam delovnega postopka. V ta namen potisnite sprostitveno ročico (1) navzgor in zaščitni pokrov (11) obrnite v želeni položaj.

  • Zaščitni pokrov (11) vedno namestite tako, da se nastavka sprostitvene ročice (1) zaskočita v ustrezne odprtine zaščitnega pokrova (11).
  • Nastavite zaščitni pokrov (11) tako, da se prepreči izmet isker v smer uporabnika.
  • V smeri vrtenja pribora se sme zaščitni pokrov (11) vrteti le, če sprostite sprostitveno ročico (1)! V nasprotnem primeru nadaljnja uporaba električnega orodja ni dovoljena in ga je treba dostaviti na popravilo v servisno delavnico.

Opozorilo: kodirni zobci na zaščitnem pokrovu (11) poskrbijo za to, da je mogoče namestiti samo zaščitni pokrov, ki ustreza električnemu orodju.

  • Za rezanje vedno uporabite zaščitni pokrov za rezanje (12) ali zaščitni pokrov za brušenje (11) skupaj s pokrovom za rezanje (13).
  • Pri rezanju kamna morate poskrbeti za zadostno odsesavanje prahu.

Zaščitni pokrov za rezanje (12) se namesti tako kot zaščitni pokrov za brušenje (11).

Plastičen pokrov za rezanje

Plastičen ščitnik za rezanje (13) namestite na zaščitni pokrov za brušenje (11) (glejte sliko A). Ščitnik (13) se slišno in vidno zaskoči na zaščitni pokrov (11).
Za odstranitev (glejte sliko B) ščitnik (13) na zaščitnem pokrovu (11) (➊) sprostite na levi ali desni strani in ga odstranite (➋).

Pokrov za odsesavanje za rezanje z vodili (29) se namesti tako kot zaščitni pokrov za brušenje.

S pritrditvijo dodatnega ročaja (9)/(10) z ročajem na odsesovalnem pokrovu skozi ohišje motorja se električno orodje trdno poveže z odsesovalnim pokrovom. Na odsesovalni pokrov z vodili (29) lahko priključite primeren sesalnik za prah znamke Bosch. Za to namestite gibko sesalno cev z adapterjem za odsesavanje v namenski nastavek odsesovalnega pokrova.

Opozorilo: trenje, ki nastane zaradi prahu v gibki sesalni cevi in priboru med sesanjem, povzroči elektrostatično napetost, ki jo lahko uporabnik občuti kot statično razelektritev (odvisno od okoliških dejavnikov in njegovega fiziološkega stanja). Bosch na splošno priporoča uporabo antistatične gibke sesalne cevi (pribor) za sesanje finega prahu in suhih materialov.

  • Za delo z gumijastim brusilnim krožnikom (24) ali z lončasto ščetko (27) vedno namestite zaščito za roko (23).

Zaščito za roke (23) pritrdite skupaj s pomožnim ročajem (9)/(10).

Dodatni ročaj (9)/(10) privijte glede na način izvedbe dela desno ali levo v glavo gonila.

  • Svoje električno orodje uporabljajte zgolj z dodatnim ročajem (9)/(10).
  • Ne uporabljajte električnega orodja, če je dodatni ročaj (9)/(10) poškodovan. Ne spreminjajte dodatnega ročaja (9)/(10).

Dodatni ročaj za blaženje tresljajev (10) omogoča prijetnejše in varnejše delo z manj tresljaji.