Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije

Če delno ali v celoti pritisnete stikalo za vklop/izklop, se na prikazu stanja napolnjenosti akumulatorske baterije za nekaj sekund prikaže stanje napolnjenosti akumulatorske baterije.

LED-dioda

Kapaciteta

3 zelene LED-diode neprekinjeno svetijo

75–100 %

2 zeleni LED-diodi neprekinjeno svetita

40–75 %

1 zelena LED-dioda neprekinjeno sveti

15–40 %

1 zelena LED-dioda počasi utripa

0–15 %

3 LED-diode na prikazu stanja napolnjenosti akumulatorske baterije utripajo hitro, ko je temperatura akumulatorske baterije izven območja temperature delovanja in/ali je prišlo do preobremenitve.