Uporaba

Vklop/izklop

Za vklop električnega orodja stikalo za vklop/izklop (4) potisnite naprej.

Za zaklep stikala za vklop/izklop (4) stikalo za vklop/izklop (4) spredaj pritisnite navzdol, da se zaskoči.

Če želite električno orodje izklopiti, stikalo za vklop/izklop (4) spustite. Če je stikalo zapahnjeno, pritisnite na zadnji del stikala za vklop/izklop (4) in ga nato spustite.