Varvtalsförval

(AdvancedGrind 18V-80)

Med reglaget för varvtalsförval (7) kan du välja det varvtal som behövs även under användning. Uppgifterna i nedanstående tabell är rekommenderade värden.

Material

Användning

Insatsverktyg

Ställrattens läge

Metall

Avlägsna färg

Slipblad

2–3

Metall

Borsta, ta bort rost

Koppborste, slippapper

3

Rostfritt stål

Slipa

Slipskiva/fiberskiva

4–6

Metall

Skrubbning

Slipskiva

6

Metall

Kapa

Kapskiva

6

Sten

Kapa

Diamant-kapskiva

6

Angivna värden för varvtalsnivåerna är riktvärden.