Ändamålsenlig användning

Elverktyget är avsett för kapning och borstning av metall och sten samt skrubbning av metall. Säkerställ att rätt skyddskåpa används se Drift.

Vid kapning i sten bör en tillräckligt god dammutsugning anordnas.

Med tillåtna slipverktyg kan elverktyget användas för sandpappersslipning.

Elverktyget får inte användas för slipning av stenmaterial med diamant-koppskivor.