Illustrerade komponenter

Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till framställningen av elverktyget på grafiksidan.

(1)

Upplåsningsspak för skyddskåpa

(2)

Spindellåsknapp

(3)

Riktningspil på höljet

(4)

På-/av-strömbrytare

(5)

Indikering batteristatus

(6)

BatteriA)

(7)

Varvtalsreglage (AdvancedGrind 18V-80)

(8)

Batteri-upplåsningsknappA)

(9)

Standard-stödhandtag (isolerad greppyta)A)

(10)

Vibrationsdämpande stödhandtag (isolerad greppyta)A)

(11)

Skyddskåpa för slipning

(12)

Skyddskåpa för kapningA)

(13)

Skydd för kapning

(14)

Fästfläns med O-ring

(15)

Slipskiva

(16)

KapskivaA)

(17)

Diamant-kapskivaA)

(18)

Spännmutter (UniversalGrind 18V-75)

(19)

Snabbspänningsmutter med bygel (AdvancedGrind 18V-80)

(20)

Tvåstiftsnyckel för spännmutter/rundmutter

(21)

Handtag (isolerad greppyta)

(22)

Slipspindel

(23)

HandskyddA)

(24)

GummisliptallrikA)

(25)

SlipbladA)

(26)

RundmutterA)

(27)

KoppborsteA)

(28)

U-ringnyckelA)

(29)

Sugkåpa för kapning med styrslädeA)

A)

I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ‌ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.