Tillåtna slipverktyg

Du kan använda alla slipverktyg som anges i denna bruksanvisning.

Det tillåtna varvtalet [v/min] resp. periferihastighet [m/s] hos de använda slipverktygen skall minst uppfylla kraven i följande tabell.

Beakta därför det tillåtna varvtalet resp. periferihastigheten på slipverktygets etikett.

max. [mm]

[mm]

[°]

 

D

b

s

d

α

[v/min]

[m/s]

115

125

6

6

22,2

22,2

12000

12000

80

80

115

125

3,0

3,0

22,2

22,2

12000

12000

80

80

115

125

12000

12000

80

80

75

30

M 14

12000

45

115

125

6

6

10

10

22,2

22,2

> 0

> 0

12000

12000

80

80