Skydd mot oavsiktlig återstart

Återstartskyddet hindrar elverktyget från att okontrollerat starta efter ett strömavbrott.

För återstart ställ strömställaren (4) i frånkopplingsläge och koppla på nytt på elverktyget.