Montera slipverktyg

Rengör slipspindeln (22) och alla delar som ska monteras.

För att spänna och lossa slipverktygen trycker du på spindellåsknappen (2) för att arretera slipspindeln.

Slip-/kapningsskiva

Montering med snabbspänningsmutter (19) 

(AdvancedGrind 18V-80)

Beakta slipverktygets mått. Håldiametern måste passa till upptagningsflänsen. Använd inga adaptrar eller reduceringsdelar.

Var vid användningen av diamantkapskivor noga med att vridriktningspilen på diamant-kapningsskivan och elverktygets vridriktning (se vridriktningspilen på kapslingen) stämmer överens.

Monteringens ordningsföljd framgår av grafiksidan.

För att fästa slip-/kapningsskivan, använd snabbspänningsmuttern (19) utan några andra verktyg.

Tryck på spindellåsknappen (2) för att arretera slipspindeln. För att dra åt snabbspänningsmuttern (19), dra bygeln på snabbspänningsmuttern kraftigt medsols. Fäll ner bygeln igen för att fixera snabbspänningsmuttern. Att dra åt i kanten är inte tillräckligt.

En snabbspänningsmutter som är korrekt fastsatt och utan skador (19) kan du lossa för hand. Fäll upp bygeln på snabbspänningsmuttern och vrid snabbspänningsmuttern kraftigt motsols. Lossa aldrig en åtdragen snabbspänningsmutter med ett verktyg, utan använd en kombinyckel.

Efter montering av fästet och slip-/kapskivan måste den fria gängan på slipspindeln vara minst 4 mm.

Se till slipverktyget sitter fast så att det inte vrids från spindeln vid elverktygets utlopp.

I upptagningsflänsen (14) har en plastdel (O-ring) satts in runt centreringskragen. Om O-ringen saknas eller är skadad, skall upptagningsflänsen (14) bytas ut innan fortsatt användning.

Montering med spännmutter (18)

(UniversalGrind 18V-75)

Beakta slipverktygets mått. Håldiametern måste passa till upptagningsflänsen. Använd inga adaptrar eller reduceringsdelar.

Var vid användningen av diamant-kapningsskivor noga med att vridriktningspilen på diamant-kapningsskivan och elverktygets vridriktning (se vridriktningspilen på kapslingen) stämmer överens.

Monteringens ordningsföljd framgår av grafiksidan.

För infästning av slip-/kapskivan skruva upp spännmuttern (18) och dra sedan fast den med tvåstiftsnyckeln.

Fästfläns för slipspindel M 14: fästflänsen (14) sitter runt bandet med en plastdel (O-ring). Om O-ringen saknas eller är skadad, ska fästflänsen (14) bytas ut innan fortsatt användning.