Montera skyddsanordning

Anmärkning: Om slipskivan brustit under drift eller stödanordningarna på spängskyddet/el‌verktyget skadats, måste berörda delar/elverktyget bytas ut eller för service skickas till kundtjänst. För adresser, se avsnittet "Kundtjänst och användningsrådgivning".

Observera: innan du använder elverktyget för slipning, demontera skyddet för kapning (13) (se bild B).

Lägg skyddskåpan (11) på elverktygets fäste tills skyddskåpans kodkammar stämmer överens med fästet. Tryck och håll inne upplåsningsspaken (1).
Tryck skyddskåpan (11) på spindelhalsen tills skyddskåpans kant sitter på elverktygets fläns och vrid skyddskåpan tills den klickar fast hörbart.
Anpassa skyddskåpans (11) position till uppgiften som ska utföras. Tryck upplåsningsspaken (1) uppåt och vrid skyddskåpan (11) till önskad position.

  • Ställ alltid in skyddskåpan (11) så att båda axlarna på upplåsningsknappen (1) låser fast i motsvarande spår i skyddskåpan (11).
  • Ställ in skyddskåpan (11) så att gnistor inte sprutas mot användaren.
  • I tillbehörets vridriktning får skyddskåpan (11) endast vridas medan upplåsningsspaken (1) aktiveras! I annat fall får elverktyget inte användas mer och måste överlämnas till kundtjänst.

Observera: kodkammarna på skyddskåpan (11) ser till att endast en skyddskåpa som passar elverktyget kan monteras.

  • Använd alltid skyddskåpan för kapning (12) eller skyddskåpan för slipning (11) tillsammans med locket för kapning (13) när du ska kapa.
  • Vid kapning i sten bör en tillräckligt god dammutsugning anordnas.

Skyddskåpan för kapning (12) monteras som skyddskåpan för slipning (11).

Lock för kapning i plast

Sätt på locket för kapning (13) i plast på skyddskåpan för slipning (11) (se bild A). Locket (13) snäpper fast hörbart och synligt på skyddskåpan (11).
För demontering (se bild B) lossar du locket (13) på skyddskåpan (11) (➊) till vänster eller höger och drar av locket (➋).

Utsugskåpan för kapning med styrsläde (29) monteras på samma sätt som skyddskåpan för slipning.

Stödhandtaget (9)/(10) monteras genom bygeln på utsugskåpan på växelhuset vilket gör att elverktyget sitter fast ihop med utsugskåpan. På utsugskåpan med styrsläde (29) kan lämplig Bosch-dammsugare anslutas. Sätt sugslangen med utsugsadaptern i avsedd anslutning på utsugskåpan.

Observera: friktionen som uppstår på grund av dammet i sugslangen och i tillbehöret vid utsugning orsakar en elektrostatisk laddning som användaren kan uppfatta som statisk urladdning (beroende på omgivningsfaktorer och fysiologiskt tillstånd). Bosch rekommenderar i allmänhet användning av en antistatisk sugslang (tillbehör) för utsug av fint damm och torra material.

  • Vid arbeten med gummisliprondell (24) eller med koppborste (27), använd alltid handskyddet (23).

Sätt fast handskyddet (23) med stödhandtaget (9)/(10).

Skruva fast stödhandtaget (9)/(10) till höger eller vänster om växelhuset beroende på arbetssätt.

  • Använd endast elverktyget med stödhandtaget (9)/(10).
  • Använd inte elverktyget om stödhandtaget (9)/(10) är skadat. Gör inga ändringar på stödhandtaget (9)/(10).

Det vibrationsdämpande stödhandtaget (10)möjliggör ett vibrationsreducerat och därmed ett mer bekvämt och säkert arbete.