Indikering batteristatus

Indikeringen för batteristatus visar batteriets laddningsnivå under några sekunder vid halvt eller helt intryckt på-/av-strömbrytare.

LED

Kapacitet

Fast ljus 3 × grönt

75–100 %

Fast ljus 2 × grönt

40–75 %

Fast ljus 1 × grönt

15–40 %

Långsam blinkning 1 × grönt

0–15 %

De 3 LED-lamporna för batteriets laddindikering blinkar snabbt när batteriets temperatur ligger utanför driftstemperaturområdet och/eller överbelastningsskyddet har utlösts.