Driftstart

In- och urkoppling

För idrifttagning av elverktyget skjuter du strömbrytaren (4) framåt.

För att arretera strömbrytaren (4) skjuter du ner strömbrytaren (4) framåt och neråt tills den går i lås.

För att stänga av elverktyget släpper du strömbrytaren (4) och om den är arreterad trycker du strömbrytaren (4) kort bakåt och släpper den sedan.