Arbetsanvisningar

 • Använd alltid skyddskåpa för slipning (11)vid skrubbslipning med bundna slipmedel.
 • Använd aldrig kapskivor för skrubbning.
 • Vid skrubbslipning kan skyddskåpan för kapning (12) eller skyddskåpan för slipning (11) med monterat lock för kapning (13) stöta mot arbetsstycket vilket leder till förlust av kontrollen över verktyget.

Med en ställvinkel på 30° till 40° får du det bästa resultatet vid skrubbning. Flytta elverktyget med måttfullt tryck fram och tillbaka. Då blir materialet inte för varmt, missfärgas inte, och det blir inga repor.

 • Vid användning av bundna skivor som är tillåtna både för kapning och slipning måste skyddshuven för kapning (12) resp. skyddshuven för slipning (11) med monterat lock för kapning (13) användas.

 • Använd alltid skyddskåpa för slipning (11) vid slipning med solfjäderslipskiva.

Med solfjäderslipskivan (tillbehör) kan också välvda ytor och profiler bearbetas. Solfjädersslipskivor har en avsevärt längre livslängd, lägre bullernivå och lägre sliptemperaturer än konventionella slipskivor.

 • Montera alltid handskyddet (23) vid arbeten med gummisliptallriken (24).

Slipning med sliprondell kan göras utan skyddskåpa.

Monteringens ordningsföljd framgår av grafiksidan.

Skruva fast rundmuttern (26) och spänn den med tvåstiftsnyckeln.

 • Borstning med koppborste kan göras utan skyddskåpa.
 • Montera alltid handskyddet (23) vid arbete med koppborste.

Monteringens ordningsföljd framgår av grafiksidan.

Koppborsten med M14-gänga ska kunna skruvas på slipspindeln så att den ligger an mot flänsen i änden av slipspindelns gänga. Spänn koppborsten med en U-ringnyckel.

 • Vid kapning av metall med bundna kapskivor eller med diamant-kapskivor, använd alltid skyddskåpan för kapning (12) resp. skyddskåpan för slipning (11) med monterat lock för kapning (13).
 • Vid användning av skyddskåpan för slipning (11) för kapning med bundna kapskivor föreligger en ökad risk för gnistor och partiklar samt skivfragment vid skivbrott.

Arbeta med måttfull frammatning vid kapning, som är anpassad till materialet. Utöva inget tryck på kapningsskivan och förvrid och oscillera den inte.

Bromsa inte in den utgående kapningsskivan genom att trycka emot på sidan.

Elverktyget måste alltid föras med motrotation. Annars föreligger risk för att den trycks ut ur kapningen okontrollerat. Vid kapning av profiler och fyrkantsrör är det bäst att sätta an där diametern är som minst.

 • Vid kapning av sten med bundna kapskivor eller med diamantkapskivor, använd alltid utsugskåpan för kapning med styrsläde (29) eller skyddskåpa för kapning (12) eller skyddskåpan för slipning (11) med monterat lock för kapning (13).
 • Vid kapning i sten bör en tillräckligt god dammutsugning anordnas.
 • Bär dammskyddsmask.
 • Elverkyget får endast användas för torrkapning/torrslipning.
 • Vid användning av skyddskåpan för kapning (12), skyddskåpan för slipning (11) eller skyddskåpan för slipning (11) med monterat lock för kapning (13) vid kapning och slipning i betong eller murverk föreligger en ökad risk för dammbelastning samt en ökad risk att förlora kontrollen över elverktyget, vilket kan leda till rekyl.

Använd för kapning av stenmaterial lämpligast en diamantkapskiva.

Vid användning av utsugskåpan för kapning med styrsläde (29) så skall dammsugaren för bortsugning av stendamm vara tillåten. Bosch har lämpliga dammsugare i sitt sortiment.

Sätt på elverktyget och sätt det med den främre delen av styrskenan på arbetsstycket. Skjut elverktyget med jämna drag som är anpassade efter materialet.

Vid kapning av speciellt hårda material, t.ex. speciellt hård betong med hög kiselhalt så kan diamant-kapningsskivan överhettas och därmed skadas. En gnistkrans som går runt diamantkapningsskivan indikerar detta.

Avbryt i detta fall kapningen och låt diamantkapningsskivan gå en kort tid på högsta varvtal på tomgång för att kyla den.

Om avverkningsgraden avtar märkbart och en gnistbildning syns runtom så är det ett tecken på att diamant-kapningsskivan blivit slö. Du kan slipa den igen genom att göra korta snitt i ett abrasivt material, t.ex. kalksandsten.

 • Vid kapning av andra material som plast, kompositmaterial osv. med bundna kapskivor eller Carbide Multi Wheel-kapskivor, använd alltid skyddskåpan för kapning (12) eller skyddskåpan för slipning (11) med monterat lock för kapning (13). Genom användning av utsugskåpa med styrsläde (29) får du en bättre dammutsugning.

För skåror i bärande väggar föreligger ladsspecifika regler. Dessa föreskrifter skall iakttas. Rådgör innan arbetet med ansvariga statiker, arkitekter eller den ansvariga byggledningen.