Відсмоктування пилу/тирси/стружки

Пил таких матеріалів, як напр., лакофарбо‌вих покрить, що містять свинець, деяких видів деревини, мінералів і металу, може бути небезпечним для здоров’я. Торкання або вдихання пилу може викликати у Вас або у осіб, що знаходяться поблизу, алергічні реакції та/або захворювання дихальних шляхів.

Певні види пилу, як напр., дубовий або буко‌вий пил, вважаються канцерогенними, особ‌ливо в сполученні з добавками для об‌робки деревини (хромат, засоби для захис‌ту дере‌вини). Матеріали, що містять азбест, дозволяється обробляти лише спеціалістам.

Додержуйтеся приписів щодо оброблю‌ва‌них матеріалів, що діють у Вашій країні.