Монтаж захисних пристроїв

Вказівка: Після поломки шліфувального круга під час роботи або при пошкодженні затискних пристроїв на захисному кожусі/на електроприладі необхідно негайно відправити електроприлад в сервісну майстерню, адреси див. у розділі «Сервіс і консультації з питань застосування».

Вказівка: перед використанням електроінструмента для шліфування зніміть встановлений кожух для різання (13) (див. мал. B).

Помістіть захисний кожух (11) на кріплення на електроінструменті, поки кодовані кулачки на захисному кожусі не будуть збігатися з кріпленням. При цьому натисніть та утримуйте важіль розблокування (1).
Натискайте захисний кожух (11) на шийку шпинделя так, щоб хомут захисного кожуха увійшов у фланець електроінструмента, та поверніть захисний кожух до звукової фіксації.
Встановіть захисний кожух (11) в необхідне для виконуваної роботи положення. Для цього натисніть важіль розблокування (1) вгору і поверніть захисний кожух (11) в потрібне положення.

  • Установлюйте захисний кожух (11) завжди так, щоб обидва кулачки розблокувального важеля (1) заходили у відповідні отвори захисного кожуха (11) .
  • Захисний кожух (11) потрібно встановити так, щоб іскри не могли летіти в напрямку оператора.
  • У напрямку обертання приладдя захисний кожух повинен (11) повертатися лише при приведенні в дію розблокувального важеля (1) ! Інакше в жодному разі не можна продовжувати роботу з електроінструментом і його необхідно здати у сервісну майстерню.

Вказівка: Завдяки кодованим кулачкам на захисному кожусі (11) можна монтувати лише захисний кожух, що розрахований на відповідний електроінструмент.

  • При різанні завжди використовуйте захисний кожух для різання (12) або захисний кожух для шліфування (11) разом із кожухом для різання (13).
  • Для розрізання каменю необхідно забезпечити достатнє відсмоктування пилу.

Захисний кожух для розрізання (12) монтується так само, як захисний ковпак для шліфування (11).

Кожух для різання із пластмаси

Вставте кожух для різання (13) із пластмаси на захисний кожух для шліфування (11) (див. мал. A). Кожух (13) чутно фіксується на захисному кожусі (11).
Для знімання (див. мал. B) розблокуйте кожух (13) на захисному кожусі (11) (➊) зліва або справа і зніміть кожух (➋).

Витяжний ковпак для розрізання з люнетним супортом (29) монтується так само, як захисний кожух для шліфування.

За рахунок кріплення додаткової рукоятки (9)/(10) через скобу на витяжному ковпаку до корпусу редуктора електроінструмент міцно з’єднаний з витяжним ковпаком. До витяжного ковпака з люнетним супортом (29) можна підключити відповідний пилосмок Bosch. Для цього вставте всмоктувальний шланг з перехідником пиловідведення у передбачений для цього приймальний штуцер витяжного ковпака.

Вказівка: тертя, яке виникає через пил у всмоктувальному шлангу та у приладді під час відсмоктування, викликає електростатичний заряд, який користувач може відчувати як статичний розряд (залежно від факторів навколишнього середовища та свого фізіологічного стану). Для видалення тонкого пилу та сухих матеріалів Bosch настійно рекомендує використовувати антистатичний всмоктувальний шланг (приладдя).

  • Під час роботи з гумовою шліфувальною тарілкою (24) або чашковою щіткою (27) завжди встановлюйте захист для руки (23).

Закріпіть захист для руки (23) за допомогою додаткової рукоятки (9)/(10).

Пригвинтіть додаткову рукоятку (9)/(10) праворуч або ліворуч від головки редуктора залежно від способу роботи.

  • Використовуйте електроінструмент лише з додатковою рукояткою (9)/(10).
  • Припиніть використання електроінструмента, якщо додаткова рукоятка (9)/(10) пошкоджена. Не змінюйте додаткову рукоятку  (9)/(10).

Додаткова рукоятка з гасінням вібрацій (10) знижує рівень вібрації, забезпечуючи приємнішу та безпечнішу роботу.