Nasazení dvoudílné brusné desky
(viz obrázek E)

Nasaďte nejprve zadní brusnou desku (11) výstupky do vybrání v upnutí brusné desky. Přitlačte brusnou desku (11) do upnutí, až slyšitelně zaskočí.

Nasaďte přední brusnou desku (10).

Pro upevnění brusné desky posuňte posuvnou aretaci SDS pro odjištění brusné desky (9) až nadoraz doleva.