Nasazení obdélníkové brusné desky
(viz obrázky FG)

Nasaďte brusnou desku (12) výstupky do vybrání v upnutí brusné desky. Přitlačte brusnou desku (12) do upnutí brusné desky, až slyšitelně zaskočí.

Pro upevnění brusné desky posuňte posuvnou aretaci SDS pro odjištění brusné desky (9) až nadoraz doleva.

Nyní zkontrolujte zatlačením na zadní pravý a levý díl obdélníkové brusné desky, zda je brusná deska dobře zajištěná v zadním dílu.