Výměna brusného papíru (viz obrázek C)

Před nasazením nového brusného papíru odstraňte z brusné desky nečistoty a prach, např. štětcem.

Pro zabezpečení optimálního odsávání prachu dbejte na to, aby se otvory v brusném papíru kryly s otvory v brusné desce.

Brusná deska je opatřená suchým zipem pro rychlé a jednoduché upevňování brusného papíru.

Aby bylo dosaženo optimální přilnavosti, vyklepejte suchý zip brusné desky před nasazením brusného papíru.

Nasaďte brusný papír (17) na jedné straně brusné desky tak, aby byl zarovnaný, poté položte brusný papír na brusnou desku a pevně ho přitiskněte.

Pro sejmutí brusného papíru (17) ho uchopte za jeden roh a stáhněte ho z brusné desky.

Brusné příslušenství jako rouno či lešticí plsť se upevňují na brusnou desku stejným způsobem.

Elektrické nářadí je vybavené dvěma brusnými papíry, které lze po opotřebení i jednotlivě vyměnit.

  • Elektronářadí používejte jen tehdy, pokud jsou oba brusné listy namontovány.
  • Použijte pouze brusné listy stejné zrnitosti.

  • Elektrické nářadí používejte jen s nasazeným brusným papírem.

Podle broušeného materiálu a požadovaného úběru povrchu jsou k dispozici různé brusné papíry:

Použití

Zrnitost

Pro broušení veškerých materiálů, jako dřeva, barev, plničů, laků, tvrdého a měkkého dřeva a dále dřevotřísky a kovu

40–180

Pro hrubé broušení, např. drsných, neohoblovaných trámů a prken

Hrubá

40

Pro rovinné broušení a vyrovnání drobných nerovností

Střední

80, 120

Pro finální a jemné broušení tvrdého dřeva

Jemná

180