Odsávání prachu/třísek

Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, minerály a kov, může být zdraví škodlivý. Kontakt s prachem nebo vdechnutí mohou u pracovníka nebo osob nacházejících se v blízkosti vyvolat alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest.
Určitý prach, jako dubový nebo bukový prach, je pokládán za karcinogenní, zvláště ve spojení s přídavnými látkami pro ošetření dřeva (chromát, ochranné prostředky na dřevo). Materiál obsahující azbest smějí opracovávat pouze specialisté.

Dodržujte předpisy pro obráběné materiály platné v příslušné zemi.

Interní odsávání s boxem na prach (viz obrázky A1–A4)

Box na prach (7) nasaďte na výfukové hrdlo (14).

Naplnění boxu na prach (7) lze snadno kontrolovat díky průhledné nádobě.

Pro vyprázdnění boxu na prach (7) ho mírně otáčivým pohybem vytáhněte směrem dozadu.

Odšroubujte filtrační vložku (6) z boxu na prach (7). Vyprázdněte prachový box.

Filtrační vložkou (6) lehce poklepejte o pevný podklad, aby se uvolnil prach. Vyčistěte lamely filtrační vložky (6) měkkým kartáčem.

Upozornění: Aby bylo zabezpečeno optimální odsávání prachu, box na prach (7) včas vyprázdněte a pravidelně čistěte filtrační vložku (6).

Při práci na svislých plochách držte elektronářadí tak, aby box na prach (7) směřoval dolů.

Externí odsávání (viz obrázek B)

Nasaďte odsávací adaptér (16) (příslušenství) na odsávací hadici (15) (příslušenství) tak, aby slyšitelně zaskočil. Spojte odsávací adaptér (16) s odsávacím hrdlem (14) na elektrickém nářadí a odsávací hadici (15) s vysavačem (příslušenství).

Přehled připojení k různým vysavačům najdete na konci tohoto návodu.

Vysavač musí být vhodný pro broušený materiál.

Při odsávání obzvlášť zdraví škodlivého, karcinogenního nebo suchého prachu použijte speciální vysavač.