Instrucţiuni de lucru

La lustruire, selectaţi o turaţie scăzută pentru a evita încălzirea excesivă a suprafeţei prelucrate.

Randamentul de îndepărtare prin şlefuire este determinat în principal de tipul de foaie abrazivă ales, precum şi de numărul de vibraţii preselectat (1).

Numai foile abrazive impecabile au un randament optim la şlefuire şi menajează scula electrică.

Aveţi grijă să menţineţi o presiune de apăsare constantă, pentru a prelungi durabilitatea foilor abrazive.

Mărirea exagerată a presiunii de apăsare nu duce la creşterea randamentului la şlefuire ci la uzura mai mare a sculei electrice şi de foii abrazive.

Pentru şlefuirea la punct fix în colţuri, pe muchii şi în locurile greu accesibile, puteţi lucra numai cu vârful sau muchia plăcii de şlefuire.

Nu mai folosiţi pentru alte materiale o foaie abrazivă care a fost deja utilizată la prelucrarea metalului.

Utilizaţi numai accesorii de şlefuire Bosch originale.