Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού

Το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται για τη συρραφή υφάσματος, δέρματος, χαρτονιού, μεμβράνης μονωτικού υλικού και παρόμοιων υλικών πάνω σε ένα μαλακό υπόστρωμα, για παράδειγμα ξύλο ή παρόμοια με το ξύλο υλικά. Το ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για τη στερέωση επενδύσεων τοίχου ή οροφής.