Οδηγίες εργασίας

Μην ενεργοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο όταν ο γεμιστήρας είναι άδειος.
Μετά το τέλος των εργασιών ρυθμίστε τη δύναμη κρούσης στον τροχίσκο ρύθμισης στην προεπιλογή της κρουστικής δύναμης (4) σε μια χαμηλότερη τιμή, για την αποφόρτιση του ελατηρίου τάσης.

Τοποθετήστε τη μύτη του καρφωτικού (1) προσεκτικά πάνω. Τα μαλακά επεξεργαζόμενα κομμάτια (π.χ. ξύλο πεύκου) μπορεί να υποστούν ζημιά με την ισχυρή πίεση.

Το ηλεκτρικό εργαλείο είναι σχεδιασμένο για τη σύντομη λειτουργία με μια μέγιστη διάρκεια λειτουργίας 10 λεπτών κάτω από σταθερό φορτίο. Διαφορετικά θερμαίνεται σε περίπτωση συνεχούς λειτουργίας. Με αυξανόμενη θέρμανση μειώνεται η ισχύς.
Μετά το πολύ 10 λεπτά χρόνου λειτουργίας απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο και αφήστε το να κρυώσει.

Απομάκρυνση σφηνωμένων συνδετήρων