Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας

Η ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας, με ενεργοποιημένο το ηλεκτρικό εργαλείο, σηματοδοτεί για μερικά δευτερόλεπτα την ακόμη διαθέσιμη χωρητικότητα της μπαταρίας ή μια υπερφόρτωση.

Η ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας με ημιπατημένο ή εντελώς πατημένο τον διακόπτη On/Off δείχνει για μερικά δευτερόλεπτα την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

LED

Χωρητικότητα

Διαρκές φως 3 × πράσινο

75–100 %

Διαρκές φως 2 × πράσινο

40–75 %

Διαρκές φως 1 × πράσινο

15–40 %

Αργά αναβοσβήνον φως 1 × πράσινο

0–15 %

Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας κόκκινη, τότε το ηλεκτρικό εργαλείο είναι υπερφορτωμένο.

Οι 3 φωτοδίοδοι (LED) της ένδειξης της κατάστασης φόρτισης αναβοσβήνουν γρήγορα, όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας βρίσκεται εκτός της περιοχής της θερμοκρασίας λειτουργίας και/ή η προστασία υπερφόρτωσης έχει ενεργοποιηθεί.