Προεπιλογή κρουστικής δύναμης

Υπόδειξη: Δοκιμάζετε τη ρυθμισμένη δύναμη κρούσης πάντοτε πρώτα σε ένα άχρηστο κομμάτι υλικού. Η ιδανική ρύθμιση της δύναμης κρούσης μπορεί να εξακριβωθεί μόνο με δοκιμές στην πράξη.

Τα στοιχεία στον πίνακα που ακολουθεί αποτελούν μόνο προτεινόμενες τιμές.

Με τον τροχίσκο ρύθμισης (4) για την προεπιλογή της κρουστικής δύναμης μπορείτε να προεπιλέξετε την απαιτούμενη δύναμη κρούσης σε βαθμίδες.
Προσέξτε εδώ το μαρκάρισμα (3) για την προεπιλογή της κρουστικής δύναμης στο ηλεκτρικό εργαλείο.

Η απαραίτητη δύναμη κρούσης εξαρτάται από το μήκος των συνδετήρων ή των καρφιών και την αντοχή του υλικού.

Περιοχή ρύθμισης του τροχίσκου ρύθμισης

Υπόστρωμα

Μαλακό ξύλο
(πεύκο)

1–4

4

Σκληρό ξύλο
(οξιά)

5–8

8

Μοριοσανίδες

3–8

5

Ξύλινες πλάκες

3–8

6