Τεχνικά στοιχεία

Καρφωτικό μπαταρίας

UniversalTacker 18V-14

Κωδικός αριθμός

‎3 603 BA7 0..

Αριθμός κρούσεων

min−1

30

Αντικείμενα καρφώματος

Ταινία συνδετήρων

Τύπος 53

  • Πλάτος

mm

11,4

  • Μήκος

mm

6–14

Ταινία καρφιών

Τύπος 48

  • Μήκος

mm

14

Μέγιστο περιεχόμενο γεμιστήρα

140

Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014A)

kg

1,8 (1,5 Ah)–2,1 (6,0 Ah)

Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος

  • Κατά τη φόρτιση

°C

0 ... +35

  • Κατά τη λειτουργίαB) και σε περίπτωση αποθήκευσης

°C

–20 ... +50

Συνιστώμενες μπαταρίες

PBA 18V...W-.

Συνιστώμενοι φορτιστέςC)

AL 18...

A)

Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

B)

Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

C)

Οι ακόλουθοι φορτιστές δεν είναι συμβατοί με την μπαταρία PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV