Εξαρτήματα για τη συρραφή χαρτιού και για το κάρφωμα με ομοιόμορφη απόσταση

Με ένα ειδικό εξάρτημα μπορεί το ηλεκτρικό εργαλείο να χρησιμοποιηθεί για τη συρραφή χαρτιού και για τη συρραφή/το κάρφωμα με ομοιόμορφη απόσταση από την ακμή του υλικού. Το εξάρτημα είναι κατάλληλο μόνο για το UniversalTacker 18V-14.

Υπόδειξη: Για το γέμισμα του γεμιστήρα (9) πρέπει να αποσυναρμολογήσετε το συρραπτικό χαρτιού/τον αποστάτη (13) από το ηλεκτρικό εργαλείο.

Υπόδειξη: Οι συνδετήρες καρφωτικού είναι σταθερότεροι από τους συνηθισμένους συνδετήρες συρραφής και αφαιρούνται μετά δύσκολα από το χαρτί.

Σύσταση
μήκους συνδετήρων

Αριθμός φύλλων
(χαρτί 80 g/m2)

6 mm

2–20

8 mm

10–40

10 mm

20–60

12 mm

30–80

 • Ρυθμίστε τη δύναμη κρούσης στη μέγιστη βαθμίδα.
 • Τοποθετήστε μέσα μια κατάλληλη ταινία συνδετήρων (14).
 • Κουμπώστε διαδοχικά τις μύτες του συρραπτικού χαρτιού/αποστάτη (13) στα ανοίγματα για το συρραπτικό χαρτιού (11) στο ηλεκτρικό εργαλείο.
  Προσέξτε, ότι μόνο το άνοιγμα 1 είναι κατάλληλο για τη συρραφή χαρτιού.
 • Τοποθετήστε τη στοίβα του χαρτιού στο συρραπτικό χαρτιού/αποστάτη (13) και ρυθμίστε τη θέση της μύτης του καρφωτικού πάνω από τη συρραπτόμενη περιοχή του χαρτιού.
 • Πιέστε το ηλεκτρικό εργαλείο σταθερά προς τα κάτω, ώσπου η μύτη του καρφωτικού (1) να πατηθ εντελώς μέσα.
 • Διατηρήστε την πίεση σταθερή και πατήστε σύντομα τη σκανδάλη (2).
 • Μετά την πλήρη εισαγωγή του συνδετήρα αφήστε τη σκανδάλη (2) ελεύθερη και σηκώστε τη μύτη του καρφωτικού (1) από τη στοίβα του χαρτιού.

Υπόδειξη: Ο αποστάτης (13) για το κάρφωμα πρέπει να κουμπώσει με ομοιόμορφη απόσταση στα ανοίγματα (10) στο ηλεκτρικό εργαλείο.

Ανοίγματα 2–7 (10)

Απόσταση

Άνοιγμα 2

1 cm

Άνοιγμα 3

3 cm

Άνοιγμα 4

5 cm

Άνοιγμα 5

7 cm

Άνοιγμα 6

9 cm

Άνοιγμα 7

11 cm

 • Τοποθετήστε μέσα μια κατάλληλη ταινία συνδετήρων (14) ή ταινία καρφιών (15).
 • Κουμπώστε διαδοχικά τις μύτες του συρραπτικού χαρτιού/αποστάτη (13) σε ένα άνοιγμα (10) στο ηλεκτρικό εργαλείο, που καθορίζει την κατάλληλη απόσταση από την ακμή του υλικού.
  Προσέξτε, ότι το άνοιγμα 1 δεν είναι κατάλληλο για κάρφωμα με ομοιόμορφη απόσταση.
 • Σπρώξτε την εύκαμπτη κάτω πλευρά του συρραπτικού χαρτιού/αποστάτη (13) στην κατεύθυνση του ηλεκτρικού εργαλείου, μέχρι να ασφαλίσει.
 • Οδηγήστε το ηλεκτρικό εργαλείο επίπεδα πάνω στο επεξεργαζόμενο κομμάτι, ώσπου η ακμή του επεξεργαζόμενου κομματιού να ακουμπήσει στην μπροστινή ακμή του συρραπτικού χαρτιού/αποστάτη  (13).
 • Πιέστε το ηλεκτρικό εργαλείο σταθερά προς τα κάτω, ώσπου η μύτη του καρφωτικού (1) να πατηθεί εντελώς μέσα.
 • Διατηρήστε την πίεση σταθερή και πατήστε σύντομα τη σκανδάλη (2).
 • Μετά την πλήρη εισαγωγή του συνδετήρα /του καρφιού αφήστε τη σκανδάλη (2) ελεύθερη και μετακινήστε τη μύτη του καρφωτικού (1) κατά μήκος της ακμής του επεξεργαζόμενου κομματιού.
 • Τοποθετήστε τον επόμενο συνδετήρα ή τον επόμενο καρφί.