Қорапты жабдықтау (A1A2 суреттерін қараңыз)

Толтыру индикаторының (11) көру терезесінде қорапта қапсырмалардың немесе шегелердің қалған-қалмағанын көруге болады.