Қағазды бекітуге және біркелкі аралықта степлермен бекітуге арналған керек-жарақ

Арнайы керек-жарақтың көмегімен электр құралын қағазды бекіту және материал жиегінен біркелкі қашықтықта бекіту/степлермен бекіту үшін пайдалануға болады. Керек-жарақ тек UniversalTacker 18V-14 үшін жарамды.

Нұсқау: қорапты (9) жабдықтау үшін қағаз бекіткішін/қашықтағы ұстағышты (13) электр құралынан бөлшектеу қажет.

Нұсқау: степлер қапсырмалары стандартты қапсырмалардан тұрақты болып табылады және сондықтан оларды қағаздан шығару күрделі болып табылады.

Қапсырма ұзындығы
бойынша ұсыныс

Парақтар саны
(80 г/м2 қағаз)

6 мм

2–20

8 мм

10–40

10 мм

20–60

12 мм

30–80

 • Соққы күшін ең жоғары деңгейге орнатыңыз.
 • Жарамды қапсырма жолағын (14) енгізіңіз.
 • Қағаз бекіткішінің/қашықтағы ұстағыштың (13) ұштарын электр құралындағы қағаз бекіткішіне арналған ойықтарға (11) дәйекті түрде салыңыз.
  Тек 1-ойық қағазды бекіту үшін жарамды екенін ескеріңіз.
 • Бір десте қағазды қағаз бекіткішіне/қашықтағы ұстағышқа (13) салып, степлер тиегін бекітілетін қағаз аймағының үстіне орналастырыңыз.
 • Электр құралын, степлер тиегі (1) толықтай кіргенше, төмен қарай қатты басыңыз.
 • Басу күшін сақтай отырып, іске қосу құрылғысын (2) басыңыз.
 • Қапсырма толық қағылғаннан кейін, іске қосу құрылғысын (2) босатыңыз да, степлер тиегін (1) қағаз дестесінен көтеріңіз.

Нұсқау: қашықтағы ұстағышты (13) біркелкі қашықтықта степлермен бекіту үшін электр құралындағы ойықтарға (10) кіргізу қажет.

2–7 ойықтары (10)

Қашықтық

2-ойық

1 см

3-ойық

3 см

4-ойық

5 см

5-ойық

7 см

6-ойық

9 см

7-ойық

11 см

 • Жарамды қапсырма жолағын (14) немесе шеге жолағын (15) енгізіңіз.
 • Қағаз бекіткішінің/қашықтағы ұстағыштың (13) ұштарын электр құралындағы ойықтарға (10) дәйекті түрде салыңыз, материал жиегіне дейін жарамды қашықтық сақталуы тиіс.
  1-ойық біркелкі қашықтықта степлермен бекітуге жарамсыз екендігін ескеріңіз.
 • Қағаз бекіткішінің/қашықтағы ұстағыштың (13) иілгіш төменгі жағын тірелгенше электр құралына қарай итеріңіз.
 • Дайындама жиегі қағаз бекіткішінің/қашықтағы ұстағыштың (13) алдыңғы жағында орналасқанша, электр құралын дайындама үстінен түзу өткізіңіз.
 • Электр құралын, степлер тиегі (1) толықтай кіргенше, төмен қарай қатты басыңыз.
 • Басу күшін сақтай отырып, іске қосу құрылғысын (2) басыңыз.
 • Қапсырма/шеге толық қағылғаннан кейін, іске қосу құрылғысын (2) босатыңыз да, степлер тиегін (1) дайындама жиегінің бойымен жылжытыңыз.
 • Келесі қапсырманы немесе келесі шегені орналастырыңыз.