Magazinin doldurulması (bkz. resimler A1A2)

Doldurma göstergesi (11) kontrol penceresine bakarak magazinde zımba veya çivi kalıp kalmadığını görebilirsiniz.