Lämpötilavaroitus

Lämpötilavaroituksen symboli näkyy näytössä, käyttö ei ole mahdollista

Syy: mittalaitteen käyttölämpötila ei ole sallitulla –10...+40 °C:n alueella

Korjausohje: odota, kunnes mittalaite on taas sallitussa käyttölämpötilassa