Mittausarvorivillä näkyy "Error"-viesti

Syy: mittausalue alitettu tai ylitetty (0,15-25 m) tai huonot mittausolosuhteet.

Korjausohje: huomioi sallittu mittausalue < 25 m ja noudata mittausaluetta koskevia ohjeita katso Tekniset tiedot.