Mittaus

Mittalaite on käynnistyksen jälkeen pituusmittaustoiminnossa.

Mittauksen vertailutasona toimii aina mittalaitteen takareuna (5).

  1. Aseta mittalaitteen takareuna (5) siihen kohtaan (esim. seinää vasten), josta haluat aloittaa mittauksen.
  2. Suorita ja tallenna mittaus painamalla painiketta .

Mittauksen jälkeen lasersäde sammuu. Kun haluat tehdä lisää mittauksia, toista tämä toimenpide.

Mittalaitteen käynnistämistä seuraa jatkuva mittaus. Näytön ylärivillä näytetään nykyinen mittausarvo (d). Jatkuvassa mittauksessa mittalaitetta voi siirtää kohteen suhteen, jolloin nykyinen mittausarvo päivittyy n. 0,5 sekunnin välein.
Vastaanotinlinssi (9) ja lasersäteen ulostuloaukko (8) eivät saa olla peitettyinä mittauksen aikana.

Mittausalueeseen vaikuttavat tekijät

Mittausalue riippuu valo-olosuhteista ja kohdepinnan heijastavuudesta.

Mittaustulokseen vaikuttavat tekijät

Fysikaalisen vaikutusten takia on mahdollista, että tietyt pinnat saattavat johtaa mittausvirheisiin. Tällaisia pintoja ovat esimerkiksi:

Mittausvirheet ovat mahdollisia vinosti tähdätyillä kohdepinnoilla.

Samoin erilämpöiset ilmakerrokset tai epäsuorasti vastaanotetut heijastumat saattavat vaikuttaa mittausarvoon.