Käyttöönotto

Käynnistys ja pysäytys

  1. Käynnistä mittalaite ja laser painamalla painiketta .
  2. Sammuta mittalaite pitämällä painiketta  pohjassa.

Jos mitään mittalaitteen painiketta ei paineta n. 5 minuuttiin, mittalaite kytkeytyy automaattisesti pois päältä paristojen säästämiseksi.

Sammutuksen jälkeen kaikki tallennettujen arvojen näyttöön tallennetut arvot pysyvät muistissa.