Määräystenmukainen käyttö

Tämä tuote on standardin EN 50689 mukainen kuluttajille tarkoitettu lasertuote.

Mittalaite on tarkoitettu etäisyyksien, pituuksien, korkeuksien ja välien mittaamiseen sekä pinta-alojen laskemiseen.

Mittaustyökalu soveltuu käytettäväksi sisätilassa.

Laserlinja-adapteri on tarkoitettu yhdessä digitaalisen Zamo-laseretäisyysmittalaitteen kanssa tehtävään pysty- tai vaakasuuntaiseen (esim. taulujen) kohdistamiseen sisätiloissa.
Huomautus: joissakin maissa laserlinja-adapterin käyttö ei ole sallittua.

Nauhamitta-adapteri on tarkoitettu yhdessä digitaalisen Zamo-laseretäisyysmittalaitteen kanssa tehtävään ympärysmittojen (esim. maljakon, putken jne.) sekä vapaasti seisovien esineiden (esim. TV:n, hyllyjen jne.) pituuden mittaamiseen sisätiloissa.

Pyöräadapteri on tarkoitettu yhdessä digitaalisen Zamo-laseretäisyysmittalaitteen kanssa tehtävään kahden pisteen välisen etäisyyden (esim. kankaan pituuden) mittaamiseen sisätiloissa.

Mittaustyökalu soveltuu käytettäväksi sisätilassa.