Bosch Global
Bosch Power Tools สำหรับงานบ้านและสวน

เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และหญ้า

ตัดแต่งกิ่งไม้และขอบสนามหญ้าโดยไม่เปลืองแรงด้วยเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และหญ้าไร้สายจากบ๊อช น้ำหนักเบาและกะทัดรัด – ขนาดพอเหมาะกับงานตัดแต่งกิ่งไม้และเล็มหญ้าบริเวณขอบสนาม
ผลิตภัณฑ์